PTTK
Władze Oddziału PTTK - Świętochłowice
 

                   WŁADZE ODDZIAŁU

          Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

                                 w Świętochłowicach

                                        

Na XI Walnym Zjeździe Oddziału PTTK w Świętochłowicach w dniu 10 września 2022 zostały

                             wybrane nowe władze Oddziału PTTK na lata 2022 - 2025.

 

                    ZARZĄD ODDZIAŁU:

PREZES

Violetta Warmuzińska

WICEPREZES

Anna Fijałkowska

SEKRETARZ

Elżbieta Bohn

SKARBNIK

Elżbieta Wojnarowska

KSIĘGOWA


-  Stanisława Sztaba

CZŁONEK ZARZĄDU


Mieczysław Myrta

CZŁONEK ZARZĄDU


Grzegorz Bednarski

CZŁONEK ZARZĄDU


Jóżef Sapiejko

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Sladek


                         


                   ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

                              PREZES 

      - Janusz Ryś

                                V-CE PREZES

      - Bożena Michalska

                                SEKRETARZ

      - Kucharska-Jureczko Małgorzata

Dyżury członków Zarządu pełnione są  obecnie w Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1, pok. 17, w każdą środę miesiąca w godzinach 1700 - 1800.