PTTK
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE SPRAWOAZDAWCZE

                                                      ZAPROSZENIE

  Zarząd Miejskiego Koło PTTK b. Kop. „POLSKA” w Świętochłowicach

                zaprasza członków Koła na zebranie sprawozdawcze za rok 2019

                                 wraz z ZABAWĄ KARNAWAŁOWĄ

               

             ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE I ZABAWA ODBĘDZIE SIĘ

           W RESTAURACJI "SANDMAN" w Świętochłowicach ul. Polna 52

                           w dniu 15 lutego 2020 (sobota) o godz. 1600.

 

W programie:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.

2.Wybór prezydium zebrania – przewodniczącego i sekretarza.

3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla członków Koła.

4. Zatwierdzenie szczegółowego porządku zebrania i regulaminu obrad.

5. Ustalenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego zebrania.

6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

7. Sprawozdania za rok 2019:

a) Prezesa Koła,

b) Księgowej,,

c) Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Przedstawienie planu imprez na rok 2020.

10. c.d. dyskusji i uchwalenie składki członkowskiej na rok 2020.

11. Podjęcie uchwał zebrania.

12. Zakończenie zebrania.

13. ZABAWA KARNAWAŁOWA od godz. 1700 do 2200.

UWAGA!

W trakcie zebrania będą prowadzone:

1) Wstępne zapisy na imprezy wielodniowe.

2)Sprzedaż znaczków członkowskich na rok 2020.

3) Poczęstunek : kawa lub herbata, ciastko, lampka wina.

5) Dyskusja, wymiana poglądów i wrażeń z podróży.

6) Zapisy na zabawę prowadzi kol. Myrta Mieczysław tel. 501340043 lub na dyżurach w środy w godz. 1700 do 1800 w DWIE WIEŻE d. Kop. POLSKA ul. Wojska Polskiego 16 oraz kol. Bohn Elżbieta tel. 510140896.

7) Koszt uczestnictwa w zabawie 60 zł w tym: obiad, zimna płyta, zimne napoje, kawa i herbata, wino, muzyka taneczna DJ  - JANUSZ.

8) Osoby, które nie uiszczą opłaty nie uczestniczą w zabawie, a tylko w zebraniu.