PTTK
Ubezpieczenie cz這nk闚 PTTK w latach 2020 - 2023

                        Ubezpieczenie cz這nk闚 PTTK w latach 2020-2023

Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialno軼i Cywilnej i mienia PTTK jest Powszechny Zak豉d Ubezpiecze S.A., a ubezpieczycielem ryzyka Nast瘼stw Nieszcz窷liwych Wypadk闚 jest -Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze ERGO Hestia Sp馧ka Akcyjna.

funkcjonuj trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i maj徠kowa (obejmuj帷a ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychod闚 oraz ubezpieczenie sprz皻u elektronicznego).

I.  Ubezpieczenie NNW cz這nk闚 PTTK

31 stycznia 2020 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa trzyletni Umow ubezpieczeniow z Sopockim Towarzystwem Ubezpiecze ERGO Hestia Sp馧ka Akcyjna (TO50/001076/20/A).

 Ubezpieczeniem obj璚i s cz這nkowie PTTK posiadaj帷ych wa積 legitymacj PTTK (z aktualnie op豉con sk豉dk cz這nkowsk) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku op豉cenia sk豉dki za rok 2020,

-        od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022r. w przypadku op豉cenia sk豉dki za rok 2021,

-        od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023r. w przypadku op豉cenia sk豉dki za rok 2022.

Polisy s roczne. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si od dnia nast瘼nego po op豉ceniu sk豉dki cz這nkowskiej, natomiast osoby zwolnione z op豉cenia sk豉dki cz這nkowskiej od dnia z這瞠nia zapotrzebowania na znaczek. Cz這nek nowo wst瘼uj帷y zostanie obj皻y dan polis od dnia nast瘼nego po op豉ceniu sk豉dki.

Nr polisy w okresie 1.04.2020-31.03.2021 : TO50/001076/20/A.

 W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze ERGO Hestia S.A. obejmuje ochron ubezpieczeniow wszystkich cz這nk闚 PTTK z op豉con sk豉dk cz這nkowsk bez wzgl璠u na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obs逝gi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykaj帷ych ich organizacj), r闚nie gdy nie s cz這nkami PTTK.

 W zakresie nieuregulowanym umow maj zastosowanie Og鏊ne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podr騜 z dnia 24 wrze郾ia 2018 r. (PAT/OW071/1809).

 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.    W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nast瘼stwa nieszcz窷liwych wypadk闚 zaistnia造ch 24h/dob na terytorium ca貫go 鈍iata.

2.    Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje 鈍iadczenia z tytu逝:

1)   鄉ierci Ubezpieczonego w nast瘼stwie nieszcz窷liwego wypadku,

2)   uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia cia豉 Ubezpieczonego w nast瘼stwie nieszcz窷liwego wypadku,

3)   wyst徙ienia zawa逝 serca lub udaru m霩gu u Ubezpieczonego,

4)   zwrotu koszt闚 nabycia protez i 鈔odk闚 pomocniczych dla Ubezpieczonego w nast瘼stwie nieszcz窷liwego wypadku,

5)   zwrotu koszt闚 operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w nast瘼stwie nieszcz窷liwego wypadku,

6)   zwrotu udokumentowanych koszt闚 rehabilitacji w wyspecjalizowanych plac闚kach medycznych,

7)   dziennego 鈍iadczenia szpitalnego ,

3.    W zakresie ubezpieczenia koszt闚 leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:

1)   ubezpieczenie koszt闚 leczenia,

2)   ubezpieczenie koszt闚 transportu i repatriacji,

3)   zwrotu koszt闚 ratownictwa Ubezpieczonego,

4)   ubezpieczenie baga簑,

5)   ubezpieczenie koszt闚 udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.


 W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium ca貫go 鈍iata w zakresie:

1)  trwa貫go uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszcz窷liwego wypadku oraz w wyniku zawa逝 serca i udaru m霩gu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),

2)  鄉ierci Ubezpieczonego: w wyniku nieszcz窷liwego wypadku oraz na skutek wyst徙ienia zawa逝 serca/udaru m霩gu (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),

3)  refundacji koszt闚 nabycia protez i 鈔odk闚 pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

4)  refundacji koszt闚 operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

5)  koszt闚 rehabilitacji w wyspecjalizowanych plac闚kach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),

6)  dziennego 鈍iadczenia szpitalnego w wysoko軼i 50 z za ka盥y dzie pobytu w szpitalu, w przypadku pobytu trwaj帷ego co najmniej 72 godziny (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),

7)  koszt闚 leczenia za granic (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

8)  koszt闚 transportu i repatriacji (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

9)  koszt闚 transportu zw這k (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

     10)  koszt闚 ratownictwa na terytorium ca貫go 鈍iata (suma ubezpieczenia 

           5.000 EUR na jedno zdarzenie),

     11)  ubezpieczenia baga簑 w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

 W przypadku wyst徙ienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia cia豉 na zdrowiu przekraczaj帷ego 24%, wysoko嗆 鈍iadczenia z tytu逝 uszczerbku lub uszkodzenia cia豉 na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia okre郵onej w umowie, warto軼i procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia cia豉 na zdrowiu i wsp馧czynnika progresji wed逝g poni窺zej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia cia豉 na zdrowiu

Procent wyp豉canej sumy ubezpieczenia za ka盥y 1% uszczerbku lub uszkodzenia cia豉 na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

 Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez cz這nka PTTK i prawa do korzystania ze 鈍iadcze ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek cz這nkowski na dany rok kalendarzowy. W szczeg鏊nych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia mo瞠 by, za zgod przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie op豉cenia sk豉dki cz這nkowskiej dokonane w kasie oddzia逝 nie p騧niej ni w dniu poprzedzaj帷ym zdarzenie ubezpieczeniowe obj皻e ochron ubezpieczeniow. W przypadku cz這nk闚 PTTK zwolnionych z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich ubezpieczenie rozpoczyna si od dnia wp造wu do Biura ZG PTTK zam闚ienia oddzia逝 PTTK na znaczki cz這nkowskie bezp豉tne.

 Oddzia PTTK, zgodnie z zawart Umow Ubezpieczenia, jest zobowi您any do:

1.  posiadania w Oddzia豉ch PTTK list cz這nk闚 stowarzyszenia oraz pozosta造ch os鏏 spe軟iaj帷ych definicj Ubezpieczonego okre郵on w   2 ppkt. 33) zawieraj帷ych: imi, nazwisko oraz w przypadku cz這nk闚 PTTK dat op豉cenia przez nich sk豉dki cz這nkowskiej lub te dat zam闚ienia nieodp豉tnego  znaczka potwierdzaj帷ych wa積o嗆 legitymacji dla os鏏 zwolnionych z op豉cania sk豉dki cz這nkowskiej.

2.  udost瘼nienia na pro軸 ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez reprezentanta Oddzia逝 PTTK.

3.  przechowywania przez okres 3 lat, licz帷 od dnia zako鎍zenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokument闚 zwi您anych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczeg鏊no軼i dokument闚 potwierdzaj帷ych cz這nkostwo).

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowi您k闚 ERGO HESTIA mo瞠 wstrzyma si
z wyp豉t 鈍iadczenia.

Oddzia PTTK musi dysponowa w swojej siedzibie wydrukami dokument闚 zwi您anych z ubezpieczeniem nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚, otrzymanymi z Biura Zarz康u G堯wnego PTTK.

OBOWI╴KI UBEZPIECZONEGO W RAZIE POWSTANIA WYPADKU

 

Obowi您ki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

1.    Ubezpieczyciel mo瞠 odm闚i wyp豉ty 鈍iadczenia w ca這軼i lub cz窷ci w przypadku, gdy Ubezpieczony nie uda si po pierwsz pomoc do plac闚ki medycznej lub SOR w ci庵u 24 godzin od wyst徙ienia zdarzenia, wy陰cznie w takim zakresie, w jakim nieskorzystanie z takiej pomocy mia這 wp造w na powstanie lub rozmiar nast瘼stw nieszcz窷liwego wypadku, chyba 瞠 nieskorzystanie z pomocy nie by這 mo磧iwe z przyczyn niezale積ych od Ubezpieczonego.

2.    W razie zaj軼ia nag貫go zachorowania lub nieszcz窷liwego wypadku poza granicami RP – zwi您anego z ubezpieczeniem koszt闚 leczenia i assistance podczas podr騜y zagranicznej – Ubezpieczony zobowi您any jest do post瘼owania zgodnie z poni窺zymi postanowieniami:

przed podj璚iem jakichkolwiek dzia豉 we w豉snym zakresie bezwzgl璠nie i niezw這cznie zg這si  telefonicznie pro軸  o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance  tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90,  

1.      z zastrze瞠niem 瞠 w przypadku wymagaj帷ym wezwania karetki, nale篡 to zrobi we w豉snym zakresie i nast瘼nie skontaktowa si z Centrum Alarmowym,

2.      dok豉dnie wyja郾i pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczno軼i, w jakich Ubezpieczony si znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz poda niezb璠ne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imi i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),

3.      umo磧iwi lekarzom Centrum Alarmowego dost瘼 do wszystkich informacji medycznych,

4.      stosowa si do zalece Centrum Alarmowego, udzielaj帷 informacji i niezb璠nych pe軟omocnictw,

5.      kontakt z Centrum Alarmowym  i uzyskanie gwarancji pokrycia koszt闚 leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a tak瞠 koszt闚 transportu medycznego i transportu zw這k s warunkiem przyj璚ia odpowiedzialno軼i ERGO HESTII.

6.    Ubezpieczony obowi您any jest dostarczy ERGO Hestii dokumenty uzasadniaj帷e rozpatrzenie wniosku o wyp豉t odszkodowania lub 鈍iadczenia, w szczeg鏊no軼i:

a) numer polisy,

b) szczeg馧owy opis okoliczno軼i zdarzenia;

c) kopi diagnoz lekarskich i innych dokument闚 stwierdzaj帷ych przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,

d) kopi rachunk闚 za op豉con pomoc medyczn lub dotycz帷e innych koszt闚 obj皻ych zakresem ubezpieczenia; 

7.    Szkod do ERGO HESTII  mo積a zg這si:

7.1  w formie elektronicznej na adres e-mail: brokerszkodybroker@ergohestia.pl

7.2  ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107  lub 58 555 5 555 (koszt po陰czenia zgodnie z taryf operatora) albo osobi軼ie podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.

7.3  W przypadku zg這szenia szkody na adres  brokerszkodybroker@ergohestia.pl

        Ubezpieczony lub Uposa穎ny zobowi您any jest za陰czy kwestionariusz „Zg這szenia szkody” stanowi帷y Za陰cznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyja郾ie i przes豉nia wymaganych dokument闚 do ERGO HESTIA.

8.    Ubezpieczony jest zobowi您any podda si badaniu przez lekarza wyznaczonego przez ERGO HESTIA, je瞠li ERGO HESTIA uzna takie badanie za niezb璠ne dla rozpatrzenia z這穎nych roszcze. Koszt takiego badania ponosi ERGO HESTIA.

9.    W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowi您any do zwolnienia innych zak豉d闚 ubezpiecze, urz璠闚, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lecz帷ych go lekarzy i podmiot闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 lecznicz z obowi您ku zachowania wobec ERGO HESTIA w tajemnicy informacji, kt鏎e s niezb璠ne do prawid這wego ustalenia okoliczno軼i maj帷ych wp造w na odpowiedzialno嗆 ERGO HESTIA.

10.    W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umy郵nej lub ra膨cego niedbalstwa obowi您k闚 niniejszego paragrafu, ERGO HESTIA mo瞠 odpowiednio zmniejszy 鈍iadczenie, je瞠li naruszenie przyczyni這 si do zwi瘯szenia skutk闚 nast瘼stw nieszcz窷liwego wypadku lub uniemo磧iwi這 ERGO HESTIA ustalenie okoliczno軼i i skutk闚 nieszcz窷liwego wypadku.

11.    Postanowienia ust. 6 nie maj zastosowania w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie by poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek i obowi您kach wynikaj帷ych z zawarcia umowy ubezpieczenia.