PTTK
I Dzień Wiosny, Topienie Marzanny

               Sprawozdanie z wycieczki I Dzień Wiosny,

               Topienie Marzanny i zwiedzanie Mysłowic

                                           20 marca 2021

     Zgodnie z rocznym planem imprez Koła w dniu 20.03.2021 odbyła się pierwsza w tym roku cykliczna impreza wyjazdowa z cyklu zwiedzamy miasta GOP: I Dzień Wiosny, Topienie Marzanny i zwiedzanie Mysłowic. Odbył się przejazd tramwajem nr 7 z Świętochłowic Mijanki o godz. 843 do Katowic Zawodzia, a następnie autobusem nr 77 do Mysłowic przystanek Kopalnia. Przed dyrekcją dawnej Kopalni „Mysłowice” zobaczyliśmy ogromny plakat wielkości 2 piętrowej kamienicy przedstawiający historyczną fotografię z demonstracji pracowników kopalni w dniu 16 i 17.08.1919 r. podczas której z rąk Grenzschutzu od kul zginęło 7 pracowników kopalni i członków ich rodzin. Po tym strajku rozpoczęło się I-sze Powstanie Śląskie. Następnie ul. Bytomską przeszliśmy do najstarszego kościoła w Mysłowicach św. Krzyża (wielokrotnie przebudowany po zniszczeniach), a następnie do Parku Zamkowego. Rozległy Park Zamkowy znajduje się na terenach dawnego pałacu hr. Mieroszewskich i dworu, które dawno uległy zniszczeniu i rozbiórce, a zachował się jedynie dom zarządcy dworu. Przez park doszliśmy do rzeki Przemszy, gdzie na jej brzegu dokonaliśmy obrządku pożegnania zimy, podpalenia i utopienia marzanny. Najpierw był poczęstunek winem grzanym z winnicy MYRTOS na Hugobergu, potem okolicznościowe zagajenie o tradycji zakończenia Zimy i przywitania Wiosny, czytanie okolicznościowych wierszy i śpiewanie piosenek o powitaniu wiosny, a potem podpalenie i utopienie marzanny w rzece w Przemszy. Przeszliśmy następnie ul. Wierzbową na Rynek starego miasta, podziwialiśmy zabytkowe kamienice oraz fontannę z dużą figurą św. Jana Chrzciciela patrona Miasta Mysłowice. Przeszliśmy następnie do kościoła p. w. Narodzenia NMP z cudownym obrazem MB Mysłowickiej z Dzieciątkiem ( w Mysłowicach znajduje się 400 lat z przerwą100 letnią, gdy znajdował się w Siewierzu w kościele św. Macieja). W kościele tym był chrzczony ks. kardynał Augustyn Hlond urodzony w Brzęczkowicach dzielnicy Mysłowic, pierwszy prymas w powojennej Polsce. Ulicą Starokościelną doszliśmy do kościoła Najśw. Serca Pana Jezusa z końca XIX w. w pięknym stylu neogotyku. Stamtąd tunelem pod ul. Krakowską doszliśmy do Placu Wolności nowoczesnego centrum miasta z neorenesansowym budynkiem Urzędu Miasta, Kaplicą Jubileuszową, reprezentacyjnym skwerem z fontanną i pomnikiem najznakomitszego obywatela miasta kardynała A. Hlonda (zm. 1948 r). Ulicą Powstańców obok kościoła ewangelickiego św. Piotra i Pawła, pięknego budynku poczty w stylu eklektycznym doszliśmy do Dworca Kolejowego z 1846 r. po wybudowaniu kolei z Wrocławia. Zobaczyliśmy także słynną Stację Przesiadkową z Przewiązką i Budynkiem Celnym dla emigrantów ze Środkowej Europy do obu Ameryk i Australii. Przez tą stację wyemigrowało z Kongresówki, z Galicji, Ukrainy, Słowacji i Węgier 1,4 mln ludzi. Zobaczyliśmy także piękną willę Weichmana i Kudery głównych organizatorów wyjazdu emigrantów pociągiem do Hamburga i dalej statkami do Ameryki.

Powrót nastąpił tramwajem nr 14 i 7. Przeszliśmy łącznie ok. 5 km.

Program wycieczki przygotował, wykonał Marzannę, zorganizował oraz prowadził kol. Myrta Mieczysław . W wycieczce uczestniczyło 14 osób.

                                                         Prezes Koła  Myrta Mieczysław