PTTK
Zebranie sprawozdawcze Koła PTTK

                     Zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła Miejskiego 

                              PTTK byłej Kop. „Polska” za rok 2022

                                                 04 marca 2023


   Zgodnie ze statutem PTTK w dniu 04.03.202odbyło się  walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022 członków Koła Miejskiego PTTK b. Kop. „Polska” w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej w obiekcie DWIE WIEŻE dawnej Kop. POLSKA. Przewodniczącym zebrania została wybrana kol. Klose Mariaa sekretarzem zebrania kol. Bohn Elżbieta. Wybrano Komisję Wniosków i Uchwał, której przewodniczącym został wybrany kol. Ludwiczak Jan. Po otwarciu zebrania i powitaniu uczestników uczczono chwilą ciszy zmarłych członków naszego Koła m. in. ostatnio zmarłą Juretko Urszulę. Następnie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień: Dyplom Oddziału otrzymała kol. Warmuzińska Violetta, Dyplomy Koła kol. Swoboda Małgorzata, Sterkowicz Teresa, Stelmach Barbara. Wręczono również nagrody książkowe dla obecnych i byłych aktywistów naszego Koła działających aktywnie przez lata w naszej organizacji. Potem prezes Koła kol. Myrta Mieczysław przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2022, a księgowa Koła kol. Sztaba Stanisława przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z finansów Koła: wpływy, wydatki i stan posiadania. Następnie wystąpiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła kol. Klose Maria przedstawiając protokół kontroli z rocznej działalności Koła za rok 2022, a następnie nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami. Prezes Koła kol Myrta Mieczysław podziękował za współpracę i pomoc w organizacji imprez członkom zarządu Koła i innym  osobom współpracującym z Zarządem. Po przegłosowaniu i udzieleniu przez obecnych członków absolutorium  Zarządowi Koła, Prezes Koła przedstawił Plan Imprez na rok 2023. Nastąpiła dyskusja nad planem imprez, omówienie szczegółowe niektórych imprez wielodniowych. Do Komisji Wniosków i Uchwał wpłynął jeden wniosek w celu włączenia do programu zwiedzania wycieczki na Kielecczyznę Muzeum Żydowskiego w Chmielniku. Podczas zebrania był mały poczęstunek: kawa, herbata, ciastko, oraz wino marki „Myrtos” z winnicy Hugoberg. W zebraniu uczestniczyło 48 osób.

                                                                                Prezes Koła

                                                                             Myrta Mieczysław