PTTK
Pierwszy Dzień Wiosny, Topienie Marzanny

                                           Sprawozdanie z wycieczki:

           Pierwszy Dzień Wiosny, Topienie Marzanny w Brynicy,

                                    zwiedzanie Piekar Śląskich

                                              18 marca 2023


    Zgodnie z rocznym planem imprez Koła w dniu 18.03.2023 odbyła się pierwsza w tym roku cykliczna impreza wyjazdowa z cyklu zwiedzamy miasta GOP: I Dzień Wiosny, Topienie Marzanny w Brynicy i zwiedzanie Piekar Śląskich.

   Przejazd autobusem linii 201 i tramwajem nr 7 z Świętochłowic do Bytomia, a następnie autobusem nr 185 do Piekar Kamienia o godz. 844. W Kamieniu odbyła się najpierw krótka prelekcja na temat historii Kamienia najstarszej dzielnicy Piekar Śl. Zwiedziliśmy przepiękny neogotycki ponad 120 letni kościół p. w. św. Piotra i Pawła. Potem nad Brynicą graniczną rzeką Śląska i Małopolski znów była krótka prelekcja na temat zwyczaju topienia Marzanny. Nastąpiło podpalenie i utopienie Marzanny z mostku do rzeki Brynicy po obrządku pożegnania zimy, czytaniu wierszy na przywitanie wiosny i śpiewu piosenek. Przeszliśmy kawałek bulwarami nad Brynicą do Parku Miejskiego, gdzie nastąpił poczęstunek winem grzańcem marki „Myrtos”. Przeszliśmy potem żółtym Szlakiem Kopalnictwa Rud Kruszcowych na Górnym Śląsku przez Góry Kamieniec (310 m npm) do Bobrownik Będzińskich. W piekarni po drodze były zakupy smacznych ciastek. W Bobrownikach obejrzeliśmy najstarszy w Ziemi Będzińskiej drewniany kościół p. w. św. Wawrzyńca z XVI w. Niestety tylko z zewnątrz bo obecnie kościół przejął z parafii Wojewódzki Konserwator Zabytków i obecnie jest w remoncie. Jest to kościół konstrukcji zrębowej kryty gontem, oszalowany deskami z dwoma wieżami. Następnie przejechaliśmy z Bobrownik do Piekar Szarleja autobusem nr 99. Przeszliśmy potem główna ulicą Bytomską do Bazyliki Mniejszej p. w. św. Bartłomieja i NMP Sprawiedliwości i Miłości Społecznej nazywanej MB Piekarską. Akurat był koniec mszy Stowarzyszenia Pielgrzymów Caminio de Compostella. Zobaczyliśmy jeszcze występy chóru dziecięcego z pięknymi strojami i wiankami z kwiatów na głowach. Po zwiedzeniu bazyliki pielgrzymi ze Świętochłowickiego Oddziału PTTK wysłuchali jeszcze prelekcji o powstaniu sanktuarium piekarskiego i historii cudownego obrazu NMP. Na koniec poszliśmy na Górę Cerekwicę na Dróżki Maryjne i Drogę Krzyżową do Kościoła Zmartwychwstania, gdzie jest eksponowana kopia Całunu Turyńskiego (jest tam wybudowanych łącznie 40 kaplic w różnym stylu). Przeszliśmy łącznie ok. 6 km. Powrót nastąpił o godz 1530.

   Program wycieczki przygotował, zorganizował, opowiedział historię miasta i regionu, obrządku topienia marzanny oraz oprowadzał po mieście kol. Myrta Mieczysław.

    W wycieczce uczestniczyło 26 osób z Oddziału PTTK z Świętochłowic i nie tylko.


                                                                                    Myrta Mieczysław